List of Astrological Yantras

List of Astrological Yantras
Sri Sidh Ganesh Yantra Sri Subh Labh Yantra Sri Yantra(Simple) Sri Yantra(Complete) Sri Mahalaxmi Yantra
Sri Laxmi Prapti Yantra Sri Durga(Amba Ji) Yantra(with picture) Sri Durga Yantra Sri Durga Beesa Yantra Sri Nao Durga Beesa Yantra
Sri Durga Chotisa Yantra Sri Baglamukhi Yantra Sri Vahan Durghatna Nashak Yantra Sri Matsaya Yantra Sri Yakshraj Ghantakaran Mahaveer Yantra
Sri Sidhi Maha Durlabh Yantra Sri Hanuman Yantra Sri Surya Yantra Sri Padhmawati Yantra Sri Vayapar Vridhi Yantra
Sri Gyatri yantra Sri Mahakali Yantra Sri Chander yantra Sri Navaney Beeso Yantra Sri Anahat beso Yantra
Sri Gayatri beesa Yantra Sri Ram Yantra(with picture) Sri Mangal Yantra Sri Navnath Yantra Sri Datatreya Yantra
Sri Navgrah Yantra Sri Mangal Yantra(triangle) Sri Ketu Yantra Sri Pachaguli Devi Yantra Sri Vishkarma Yantra
Sri Mahamrituanja Yantra Sri Sukh Samridhi Yantra Sri Guru Yantra Sri Pachadashi Yantra Sri Narsing Yantra
Sri Ram Raksha yantra Sri Vishnu Yantra Sri Shukr Yantra Sri Sudarshan Yantra Sri kamla Yantra
Sri Vijay Raj Yantra Sri Kanakdhara Laxmi Yantra(with picture) Sri Shani Yantra Sri Sammohan yantra Sri Bhuvneshwari Yantra
Sri Vastu Yantra Sri Bhero Yantra Sri Chakr Yantra Sri Rahu Yantra Sri Dhumawati Yantra
Sri Lagan Yog Yantra Sri Vashikaran Yantra Sri Sidhgopal Yantra Sri Matdagi Yantra Sri Chhinmasta yantra
Sri Dhanda yantra Sri Karya Sidhi Yantra Sri Santan Gopal Yantra Sri Tripur Bhervi Yantra Sri Dakhin Kali Yantra
Sri Trilokeya Vishvkarma Laxmi Yantra Sri Gouri Yantra Sri Saraswati Yantra Sri Greha Peera Nivarak Shani Yantra Sri Mahasudershan yantra
Sri Kalsarp Yantra Sri Kuber Yantra Sri Nidhi Pracheta Yantra

1 comment: